2010-05-27 Blomsholm Bohuslän Strömstad

Blomsholm

Blomsholm Dommaringen

Blomsholm Kvarnen

Blomsholm Skeppsättningen
Blomsholm Skeppsättningen

Blomsholm Skeppsättningen

Blomsholm Skeppsättningen

Blomsholm andas Bohusläns historia. En av Sveriges största skeppssättningar är som kronan på verket, bland ett 160-tal gravar.
Det är säkert en mycket betydande person som ligger begravd där under skeppssättningen på en av höjderna vid Blomsholm.
Drömmen är ju att någon från järnåldern ska komma fram, berätta om den mäktige man som ligger begravd där.

Karin Gistedt