2010-05-27 Charlottenlund, parken i Grebbestad

Charlottenlund parken i Grebbestad Bertil Johansson vaktmästare
Charlottenlund parken i Grebbestad
Bertil Johansson vaktmästare
Charlottenlund parken i Grebbestad Christer Andersson ansvarig för parken
Charlottenlund parken i Grebbestad
Christer Andersson ansvarig för parken
Charlottenlund parken i Grebbestad Christer Andersson ansvarig för parken inne i stora dansbanan
Charlottenlund parken i Grebbestad
Christer Andersson ansvarig för parken inne i stora dansbanan
Charlottenlund parken i Grebbestad
Charlottenlund parken i Grebbestad
Charlottenlund parken i Grebbestad
Charlottenlund parken i Grebbestad

Charlottenlund andas nöjeshistoria. Men är också en park för folket, folket i Grebbestad.Den ska leva året runt och vara bygdens samlingspunkt.Träden i parken planterades på 1890-talet när samhällsföreningen i Grebbestad köpte in marken för att anlägga sin park. Eftersom det var en Charlotta Johansson som ägde marken, var namnet givet. Och tanken med Charlottenlund var en park för bygdens folk.Det var hit de tog sina promenader nerifrån byn och det hölls fester. En av festlokalerna, bygd år 1900, finns fortfarande kvar och numera är den fritidsgård åt bygdens ungdomar, men även kök till vandrarhemmet.

Karin Gistedt