2010-06-16 Djurhults kapell i Uddevalla

Djurhultskapell vid Stenshult. Liten kyrka på en kyrkogård med gravstenar. Spira med flygplans spår
Djurhultskapell vid Stenshult. Liten kyrka på en kyrkogård med gravstenar. Spira med flygplans spår

Djurhultskapell vid Stenshult. Liten kyrka på en kyrkogård med gravstenar. Spindel på en gravsten.

Djurhultskapell vid Stenshult. Liten kyrka på en kyrkogård med gravstenar.

Djurhultskapell vid Stenshult. Liten kyrka på en kyrkogård med gravstenar. Mona Jansson sköter om ett par gravar.

Djurhults kapell är kyrkan mitt i byn. Men under de 85 år kapellet har funnits har det hela tiden varit en kamp. Det byggdes med hjälp av bygdens folk och i dag är det en handfull personer som arbetar för att kapellet ska kunna leva vidare. Djurhult ligger i Forshällas fjällbygd. Det var långt till andra kyrkor och särskilt vintertid var det svårt för de boende att ta sig till kyrkan.

Ett ”ungt” kapell

I början av 1900-talet föddes tanken på att bygga ett eget kapell och 1918 hade man samlat ihop till ett startkapital på cirka 3 000 kronor. 1922 hade kapitalet ökat till 12 500 kronor med löfte om 5 000 kronor i lån från diakonistyrelsen. Ortsbefolkningen skänkte timmer och tecknade dagsverks– och hästtimmar för att delta i bygget. Tomt till kyrkan och prästbostaden skänktes av Karl och Tekla Johansson.

1924 bildades Stiftelsen Fjällbygdens kapell och 1926 stod kapellet klart. Ett år senare var prästgården klar. Och det är tack vare engagemanget i bygden som Djurhultskapell fortfarande finns kvar och har öppet.

Karin Gistedt