2010-06-16 Hästepallarna i Uddevalla

Hästepallarna väg vid Byfjorden Uddevalla södra infart
Hästepallarna väg vid Byfjorden Uddevalla södra infart
Hästepallarna väg vid Byfjorden Uddevalla södra infart
Hästepallarna väg vid Byfjorden Uddevalla södra infart
Hästepallarna väg vid Byfjorden Uddevalla södra infart
Hästepallarna väg vid Byfjorden Uddevalla södra infart
Hästepallarna med Uddevallabron Strandpromenaden infart
Hästepallarna med Uddevallabron Strandpromenaden infart
Hästepallarna med Uddevallabron Strandpromenaden infart
Hästepallarna med Uddevallabron Strandpromenaden infart

Hästarna betade på ängarna ovanför bergssidan. Pall betyder just bergssida. Därav namnet Hästepallarna, Sveriges 
vackraste infartsväg.

Där hotell Bohusgården ligger idag fanns det förr betesängar. Det är kanske svårt att tänka sig hur det såg ut en gång, med grönska där det idag är asfalt och hus. Men med lite fantasi kan man tänka sig hur vackert det var.

Ordet pall betyder ett berg med brant bergsida ner på land eller ner i vattnet. Berget ska ha en plan ovansida, en platå, för att kallas pall. Ja, där är förklaringen till namnet Hästepallarna, berättar Stefan Bergendahl som ofta leder guidade turer i området och berättar dess historia.

Ersatte Kapelleväg

Vägen har inte alltid funnits där. Den byggdes som ett så kallat AK-arbete under åren 1907-1908, av främst …arbetslösa stenhuggare. Det kan man se, inte minst på de välarbetade murarna som finns kvar och som så väl lever upp till Sveriges vackraste infart. Det är inte bara utsikten som är en skönhetsupplevelse.

Karin Gistedt