2011-04-21 Svinesund

S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron Eva Elofsdotter
S Svinesundsbron
Eva Elofsdotter
S Svinesundsbron Willy Olsen som fyller 60 och i bakgrunden Jana Eriksson
S Svinesundsbron
Willy Olsen som fyller 60 och i bakgrunden Jana Eriksson
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron
S Svinesundsbron

 

SVINESUNDSBRON FÖRSENADES AV ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH BEVAKADES NOGA

Svinesundsbron är ett av Sveriges pampigaste byggnadsverk. Ja, då talar vi om den gamla bron. Byggd av svensk granit.

När den nya bron en bit västerut med tiden blir lite skamfilad och vindbiten blir den gamla bron bara vackrare med åren. De pampiga bågarna av granit ger ett så massivt intryck att inget kan bita på dem.

Men bakom varje sten finns en dramatisk historia.

Stora delar av bron förstördes innan den ens var invigd i samband med en explosion 1942. Ändå kunde den färdiga Svinesundsbron invigas den 15 juni 1946.

Titta under

Många har åkt över den pampiga bron, men det är kanske under bågarna den mest dramatiska historien finns. Här ligger det gamla färjeläget. Det första färjeläget invigdes redan 1658, direkt efter freden mellan Sverige och Norge. På norska sidan byggdes ett pampigt färjehus som inhyste den tidens största postkontor.

Vid bropelarnas ben ligger flera skyttevärn som vittnar om hur nära kriget kom Sverige. I ett av värnen, närmast en av bropelarna, ser man tydligt hur soldaterna hade det. Det är ett betongvärn som var splittersäkert. Här fanns tre kulsprutegevär, som vart och ett bemannades av två soldater, en skytt och en laddare. I området byggdes totalt ett 70-tal värn under andra världskriget och det löpte taggtrådshinder hela vägen upp till bergets topp.

Karin Gistedt