19800401 Raymond Hansson, Tanum

En av Sveriges längsta politiska karriärer Raymond Hansson centern kommunalråd i Tanum mellan 1971–1985. Det första politiska uppdrag fick han 1950,då 23-år gamma och från 1954 var han, under 33 år, ordförande i kommunstyrelsen. Raymond avled 2005 i en ålder av 77 år.

En av Sveriges längsta politiska karriärer Raymond Hansson centern kommunalråd i Tanum mellan 1971–1985. Det första politiska uppdrag fick
han 1950, då 23-år gammal och från 1954 var
han under 33 år ordförande i kommunstyrelsen. Raymond avled 2005 i en ålder av 77 år.