19800426 Bohus Bataljon från I17 till Slottet

test
test

19800426BohusBataljon032 19800426BohusBataljon033 19800426BohusBataljon034 19800426BohusBataljon035 19800426BohusBataljon036 19800426BohusBataljon037 19800426BohusBataljon038

Högvakten bevakade kungen och slottet i Stockholm och sjöng marsch sången under marschen till kungliga slottet. Ledare för sång bataljonen var major Berndt Ericsson.
Bohus Bataljon namnet på bataljon nr 1 på Bohusläns regemente I 17 i Uddevalla och en känd marschmelodi med text komponerad av Sten Frykberg som tittade på vakerna på Sergelstorg