1981-01-19 Västgöta Sigge

Västgöta Sigge hemma i sitt kök på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 år den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 från Västergötland där han föddes. Komikern och musikern Sigge började jobba som 14 åring i glasbruk och hamnade därefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade på allt från enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i många år i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin död 1987 i en ålder av 96 år.

Västgöta Sigge hemma i sitt kök på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 år den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 från Västergötland där han föddes. Komikern och musikern Sigge började jobba som 14 åring i glasbruk och hamnade därefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade på allt från enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i många år i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin död 1987 i en ålder av 96 år.
Västgöta Sigge hemma i sitt kök på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 år den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 från Västergötland där han föddes. Komikern och musikern Sigge började jobba som 14 åring i glasbruk och hamnade därefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade på allt från enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i många år i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin död 1987 i en ålder av 96 år.

 

Västgöta Sigge hemma i sitt kök på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 år den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 från Västergötland där han föddes. Komikern och musikern Sigge började jobba som 14 åring i glasbruk och hamnade därefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade på allt från enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i många år i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin död 1987 i en ålder av 96 år.

Västgöta Sigge hemma i sitt kök på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 år den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 från Västergötland där han föddes. Komikern och musikern Sigge började jobba som 14 åring i glasbruk och hamnade därefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade på allt från enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i många år i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin död 1987 i en ålder av 96 år.

VŠstgšta Sigge hemma i sitt kšk pŒ Jacob Trahnsgatan i Uddevalla Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 Œr den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 frŒn VŠstergštland dŠr han fšddes. Komikern och musikern Sigge bšrjade jobba som 14 Œring i glasbruk och hamnade dŠrefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade pŒ allt frŒn enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i mŒnga Œr i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lŠgenhet pŒ Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin dšd 1987 i en Œlder av 96 Œr.

Västgöta Sigge hemma i sitt kök på Jacob Trahnsgatan i Uddevalla
Sigfrid Johansson som han egentligen hette fyllde 90 år den 20 Januari 1981, Han kom till Uddevalla 1922 från Västergötland där han föddes. Komikern och musikern Sigge började jobba som 14 åring i glasbruk och hamnade därefter till Karlsborgs artilleri regemente och blev instrumentmakare. Han spelade på allt från enradiga dragspel till mer avancerade spel. Han turnerade och spelade i många år i Sverige Norge och Danmark tillsammans med brodern Johan som kallades Glada Pelle. Han bodde i sin lägenhet på Jacob Trahnsgatan 16 fram till sin död 1987 i en ålder av 96 år.