1981-05-16 Brandflyget

Frivilliga flygkåren genomför övningsflygningar vid Bohuslän i helgen. Kårens uppgift är att hälpa civilförsvaret med flygningar som i krigstid gäller bevakning av skador och annars att flyga som brandflyg eller inspektion av kraftledningar. Piloten Göran Ahlin hittade en brand söder om Backamo dit han kunde härleda brandförsvaret som åkte dit för släckningsarbete.

Frivilliga flygkåren genomför övningsflygningar vid Bohuslän i helgen. Kårens uppgift är att hälpa civilförsvaret med flygningar som i krigstid gäller bevakning av skador och annars att flyga som brandflyg eller inspektion av kraftledningar. Piloten Göran Ahlin hittade en brand söder om Backamo dit han kunde härleda brandförsvaret som åkte dit för släckningsarbete.

Frivilliga flygkåren genomför övningsflygningar vid Bohuslän i helgen. Kårens uppgift är att hälpa civilförsvaret med flygningar som i krigstid gäller bevakning av skador och annars att flyga som brandflyg eller inspektion av kraftledningar. Piloten Göran Ahlin hittade en brand söder om Backamo dit han kunde härleda brandförsvaret som åkte dit för släckningsarbete.
Frivilliga flygkåren genomför övningsflygningar vid Bohuslän i helgen. Kårens uppgift är att hälpa civilförsvaret med flygningar som i krigstid gäller bevakning av skador och annars att flyga som brandflyg eller inspektion av kraftledningar. Piloten Göran Ahlin hittade en brand söder om Backamo dit han kunde härleda brandförsvaret som åkte dit för släckningsarbete.