1996-03-23 Inför Oddevolds premiär 1996

Inför Oddevolds seriepremiär i Allsvenskan ställer Bohusläningens sportavdelning upp med följande team.
Mikael Håkan, Håkan Sävendahl, Rustan Olofsson, Christer Lindgren, Karin Karlsson och Thorbjörn Arvidsson. Premiären blev flyttad ett par veckor då Rimnersvallen var frusen och Adam Gistedt och en kamrat kunde spela ishockey på den allsvenska fotbollsarenan. Fotograf Per Landèn bar på bord för nån bild han skulle ta och Tommy Reinhardt och Jan Christiansson testade bollen på den frusna planen. Sedan bilder runt arenan på den 4035 personer stora publiken från hemma premiären mot Trelleborg som IKO vann med 3-0.

19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen109

19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen110 19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen111 19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen112 19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen113

19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen114

19960322Reinhart-Cristisnsson-Landen115

19960323Allsvenskpremiär117

Inför Oddevolds seriepremiär i Allsvenskan ställer Bohuslänningens sportavdelning upp med följande team. Mikael Håkan, Håkan Sävendahl, Rustan Olofsson, Christer Lindgren, Karin Karlsson och Thorbjörn Arvidsson. Premiären blev flyttad ett par veckor då Rimnersvallen var frusen och Adam Gistedt och en kamrat kunde spela ishockey på den allsvenska fotbollsarenan. Fotograf Per Landèn bar på bord för nån bild han skulle ta och Tommy Reinhardt och Jan Christiansson testade bollen på den frusna planen.

19960421OddevoldPublik164

19960421OddevoldPublik165

19960421OddevoldPublik166

19960421OddevoldPublik167

19960421OddevoldPublik168

19960421OddevoldPublik169

19960421OddevoldPublik170

19960421OddevoldPublik171

19960421OddevoldPublik172

19960421OddevoldPublik173

19960421OddevoldPublik174

19960421OddevoldPublik175

19960421OddevoldPublik176

19960421OddevoldPublik177

19960421OddevoldPublik178

19960421OddevoldPublik179

19960421OddevoldPublik180

19960421OddevoldPublik181

19960421OddevoldPublik182

19960421OddevoldPublik183

19960421OddevoldPublik184

19960323Allsvenskpremiär118

19960421OddevoldPublik188