1997-03-05 Gertrud på Vargfjället

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.

Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.  Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.
Vargfjället där omskrivna Gertrud Nicklasson bodde utan elektriskt ljus ochlivet fullt med arbete ända till hon föll omkull i snön utanför huset och blev liggande hela natten. Lantbrevbäraren hittade henne där i snön, vid gott mod, dagen efter. Efter några månader på sjukhus flyttade hon till ålderdomshemmet, en plats hon aldrig önskat komma till, men hon trivdes där också. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet. Gården Vargfjället brukades av Gertrud Niklasson ända in på mitten av 1990-talet.
Här med fotografen Mats som följde hennes liv under en period.