1983-09-29 Folkdansgillet

Folkdansgillet vandaliserat Inredningen förstördes och många saker utkastade från fönstret på andra våningen Rune Resenius, Ralph Hägg och Gunnar Wockatz från föreningen Sedan tog dom förstörarna när dom försökte göra inbrott på Pressbyrons kiosk vid centralstationen

Folkdansgillets hus vandaliserat Inredningen förstördes och många saker utkastade från fönstret på andra våningen Rune Resenius, Ralph Hägg och Gunnar Wockatz från föreningen
Sedan tog polisen förstörarna när dom försökte göra inbrott på Pressbyron kiosken vid centralstationen.