1981-01-09 Vild strejk

Vild strejk på Mobil oil. Striden gäller ca. två kronor per timma.Avtalet ska ge den fasta lönen plus 4,30 per timma men företagets uträkning med ett nytt system ger bara ca 2 kr. per timma. De anställda tror inte längre på Mobils löften om att det ska ordna sig. Det var i protest mot detta de satte sig ner berättar Åke Stenberg.

Vild strejk på Mobiloil. Striden gäller ca. två kronor per timma.Avtalet ska ge den fasta lönen plus 4,30 per timma men företagets uträkning med ett nytt system ger bara ca 2 kr. per timma. De anställda tror inte längre på Mobils löften om att det ska ordna sig. Det var i protest mot detta de satte sig ner berättar Åke Stenberg.

Vild strejk på Mobil oil. Striden gäller ca. två kronor per timma.Avtalet ska ge den fasta lönen plus 4,30 per timma men företagets uträkning med ett nytt system ger bara ca 2 kr. per timma. De anställda tror inte längre på Mobils löften om att det ska ordna sig. Det var i protest mot detta de satte sig ner berättar Åke Stenberg.