1981-04-15 Almöbron

Lasse Edwartz i toppen på ena pylonen av Almöbron innan bansträckningen startede.

Det blir åtskilliga prutningar på andra vägprojekt i hela landet för att Tjörnborna ska få sin bro säger vägdirekrtör Bengt Wolfram. Bron går på ca. 170 millioner. Platschefen Anders Jansson titta ut över bygget från en av pylonerna.
Det blir åtskilliga prutningar på andra vägprojekt i hela landet för att Tjörnborna ska få sin bro säger vägdirekrtör Bengt Wolfram. Bron går på ca. 170 millioner. Platschefen Anders Jansson titta ut över bygget från en av pylonerna.