1986-04-15 I17 Övning

Reporter Tommy Hermansson hoppade upp i bagaget på en Volvo för att tynga ner i halkan.

Någon vårmanöver blev det inte för de värnpliktiga på I17 detta året. Det är inte av trötthet jag ligger ner förklarar en av skyttesoldaterna på 4:e kompaniet utan i väntan på maten. Man letar också upp de skyddade platser som finns för att äta även om det blir dasset.