1999-11-29 Sirius Brofjorden

Tankfartyget Sirius hade ankrat på ankarplats i Brofjorden öster om Bohus Malmön i väntan på ledig kajplats.
En plötslig orkanvind fick ankaret att släppa och fartyget började driva mot Sladholmen. Gick på grund vid Sladholmen med omfattande bottenskador
På plats med hård slagsida pumpades fartyget på vatten och bogserades sedan till en skyddad plats nordväst om Kalven vid Bohus Malmön
Det fans risk att hon skulle kantra så fartyget sattes på grund