2001-01-10 Ekobyn på Orust

Goda utsikter. Sivert Stiernebro, Rickard Karlsson och föreningens kassör Igge Olsson har nått det första etappmålet som de hoppas
ska leda till en egen ekoby på Orust. I går beslutade miljö- och byggnämnden att arbetet med en detaljplan kan inledas. Detta är emellertid
inte detsamma som att ekobyn är i hamn. Mycket arbete återstår ännu både politiskt och på tjänstemannaplanet i kommunen.