2002-01-06

Klart för sändning. I dag är det premiär för Kanal Uddevalla. Uddevalla TV-förening
sänder sitt första program i det lokala kabelnätet. 12 000 hushåll i Uddevalla kan se den
första sändningen. – Det här är bara början, säger Erik Lindh, som är ordförande i TV-föreningen.
På bilden Lennart Forsberg, Ringside, Lars Hartelius, Bengt Ringmark och Erik
Lindh, Uddevalla TV-förening. Bakom filmkameran står Håkan Hansson.