2002-01-08 Häktet

Gäst i häktet. Politiker är välkomna till häktet i Uddevalla. Häktets chef Martin Borg
tycker det är viktigt att visa upp verksamheten innanför häktesväggarna. Kristdemokratiske
riksdagsmannen Ingemar Vänerlöv gästade häktet på tisdagen. Han fick bland annat besöka
rastgården på häktets tak, en plats som inte bara är en möjlighet för de intagna att
komma ut. Här berättar Martin Borg, till höger, för Ingemar Vänerlöv att många knutar lö-
ses här uppe. – Det är viktigt för en intagen att få andas frisk luft, säger Martin Borg