Presidietrubbel i Lysekil

Fredrik Lundqvist
Fredrik Lundqvist

Fredrik Lundqvist lämnar sitt uppdrag som kommunfullmäktiges förste vice ordförande i Lysekil, vilket Sveriges Radio var först med att rapportera i morse. Lyssna här:

http://t.sr.se/2flFrhI 

http://sverigesradio.se/sida/embed?type=publication&id=6550964

(Teknisk not: Jag kan INTE bädda in ljud från Sverige Radio. Detta förklaras här: https://kundo.se/org/sverigesradio/d/lyckas-inte-klippa-delar-av-sandningen-pa-min-blog/  )

Sveriges Radio skriver att Lundqvist är kritisk mot kommunfullmäktiges arbetsordning, men den formuleringen tycker jag inte stämmer. Lundqvist är kritisk mot att den inte följs. Snarare är det arbetet i presidiet som han är kritisk mot och ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson (S).

”Vi sköter inte vårt jobb helt enkelt” säger han till Bohusläningen nu på morgonen.

”Enligt Fredrik Lundqvist har kommunfullmäktige fastställt en arbetsordning för presidiet, som bland annat innebär att man träffar andra nämnder och styrelser och att man har möten två gånger om året. Hittills har presidiet inte träffats någon gång uppger han och menar att följden blir onödiga och kostsamma beslut.”

Lundqvist har helt rätt i att protestera mot att kommunfullmäktiges arbetsordning inte följs. Tyvärr är det så med arbetsordningar och andra reglementen både i kommuner och företag att man lägger ner mycket arbete på att skapa dem, men sedan kan de samla damm i en pärm och ingen bryr sig om att läsa.

Kommunfullmäktiges ordförande har det yttersta ansvaret för att beslut blir fattade i kommunen. Det är faktiskt inte ett självspelande piano. Det kräver dialog med nämnder och styrelser för att ärenden som kommer till kommunfullmäktige är rätt beredda och att fullmäktige har ett bra beslutsunderlag. Dessutom kan det ju vara en fördel om presidiet har en uppfattning om vilka frågor som är väl förankrade och vilka frågor som kan leda till kniviga omröstningar.

Att man har en kommunfullmäktigeordförande som inte tänker följa arbetsordningen för att han inte vet vad han ska prata om på dessa möten är uppseendeväckande. Man kan anta att det är intressant fråga för kommunens revisorer att utreda.

Länk till Facebookinlägg i Forum Lysekilspartiet 

Länk till fullmäktiges arbetsordning.

Här är det brev som Lundqvist har skickat ut:

Ämne: Min avsägelse / för kännedom

Jag har sedan jag blev vald till 1e v ord i kommunfullmäktiges presidium haft ambition om att medverka till utveckla och stärka kommunfullmäktige. 

Det är kanske en av de viktigare utmaningarna för politiken när partier generellt förlorar legitimitet och förtroendet i Lysekil är synnerligen lågt.

När så val till presidium hade ägt rum 2014 och det var dags för första presidieträffen hade jag givetvis frågor jag ville dryfta. 

Sven-Gunnar (ordf i kommunfullmäktige) lät mig då förstå att vill jag ändra något vad gäller fullmäktiges arbetsordning (som hade processats fram med stöd av tidigare styre) så skulle det ske via motion. Inte mycket att säga om.

Jag har därefter försökt medverka till att aktivitet i fullmäktiges presidium skall motsvara den arbetsordning fullmäktige har slagit fast. I denna framgår vilka uppgifterna är och vilken aktivitet (träffa styrelser och nämnder två ggr / år) som krävs för ett bra arbete.

Nu ”vet inte” fullmäktiges ordförande vad vi skall ”prata om” på dessa möten och kommunstyrelsens ordförande tycker det räcker med att presidiet talar med kommunstyrelsen. Jag kan nu efter två år konstatera att det inte finns några tecken eller intresse att fullfölja fullmäktigebeslut. Jag väljer därför att be fullmäktige entlediga mig från uppdraget i  KF presidium.

Fredrik Lundqvist

Lysekilspartiet