Värderingar och klass i USA

Jobb för
Jobb för ”riktiga karlar”.

För er som vill ha mer än en förklaringsmodell till resultatet i det amerikanska presidentvalet kan jag rekommendera (och sammanfattar) tre artiklar om värderingar, kön och klass i USA.

Läsning 1. Det finns faktiskt hopp för USA:s ”blue-collar”-klass. Det är att ta ”pink-collar”-arbeten (i vården och servicesektorn). Men, det gör man inte. ”Until men seize opportunities in these “pink collar” sectors, they will continue to lose out in this dynamic area of the labor market. Women currently dominate the sectors expected to produce the most jobs. Unless the gender imbalance in the 30 fastest-growing occupations changes, women will take up a million jobs that would otherwise have gone to men.” Det finns starka samband mellan klasstillhörighet och traditionella värderingar när det gäller könsroller och äktenskap.

Läs: Men’s Lib! By RICHARD V. REEVES and ISABEL V. SAWHILLNOV. 14, 2015 (Washington Post)

Läsning 2. Det finns stora skillnader mellan könen när det gäller deltagande i arbetskraften och framförallt hälsosituationen. USA har miljontals män som inte är med i arbetskraften och som har väldigt dålig hälsa. De är verkligen långt ifrån arbetsmarknaden. Ett problem är att många av dem också har begått brott och har ett ”record”, vilket gör situationen ännu värre. Återigen – värderingar och klasstillhörighet samvarierar/samverkar.

”A segment of American men feel under cultural as well as economic assault.

Andrew J. Cherlin, a sociologist at Johns Hopkins University and the author of “Labor’s Love Lost: Rise and Fall of the Working Class Family in America,” directly links economic upheaval to the loss of masculinity. “It’s much more difficult now to say, I’m a real man,” he said. “A real man earns enough so his wife doesn’t have to work.”

Most economists, though, don’t believe it’s possible to go back to the days when manufacturing was king — and few women would want to give up economic or societal power, either.”

Läs: Men Need Help. Is Hillary Clinton the Answer?
By SUSAN CHIRAOCT. 21, 2016 (Washington Post)

3. Sociologisk forskning i USA har övertygande visat att det finns en misstro bland arbetare mot den professionella klassen. Men samtidigt en idolisering av miljonärer och framgångsrika företagare. Därför har en politiker av Hillary Clintons typ svårt att få röster i ”rostbältet”.

Demokraternas argument att de för ju en bra politik för fattiga, går inte heller hem. I USA är välfärdsstaten inte generell. Stöd till fattiga, subventioner av sjukvård etc bekostas av skattemedel och går just bara till fattiga. Men den delen av befolkningen som har ett jobb, men inte så välbetalt, får ingenting av detta stöd. Tvärtom ser de marginaleffekterna av detta som oerhörda orättvisor.

Klassskillnaderna i USA är också geografiska. Det finns inga hipsters i Iowa. Inte bara förlorar demokraterna elektorsröster, man har ingen förståelse för landsbygden.

Perspektivet att fler män borde ta pink-collar-jobb är ett von oben-perspektiv som inte funkar. Rätt eller fel – Trumpröstarna har de värderingar de har, och det måste Demokraterna förstå. Okänsligheten gäller också gentemot de som har förlorat jobb i rostbältet. Trump stöds av rasister och gör rasistiska uttalanden – men hans politik vädjar till intressen som demokraterna har missat, för de gör inte en så bra klassanalys.

”But the biggest risk today for me and other Americans is continued class cluelessness. If we don’t take steps to bridge the class culture gap, when Trump proves unable to bring steel back to Youngstown, Ohio, the consequences could turn dangerous.”

Läs: What So Many People Don’t Get About the U.S. Working Class
Joan C. Williams NOVEMBER 10, 2016 (Harvard Business Review)

 

 

 

Kommentarer om “Värderingar och klass i USA

Kommenteringen är stängd.