Utan badhus i Uddevalla

Förslag på ritning. Skiss: PP Arkitekter
Förslag på ritning. Skiss: PP Arkitekter

I förra veckan stod det klart att det gamla badhuset kommer att rivas innan ett nytt byggs. Ett öppethållande parallellt med nybygget skulle försena bygget mellan sex månader och ett år.

Nu är det omkring 18 månader kvar till byggstart, så man antar att rivning av Walkesborg kommer att ske sommaren 2018. Tills dess måste kommunen hitta en lösning på de uppdrag som faktiskt ingår i den kommunala kärnverksamheten, nämligen att simundervisning ska ingå i grundskolan verksamhet. Dessutom måste Uddevalla Sim hitta någonstans att träna.

Det går säkert att lösa. Men om den politiska majoriteten hade velat få en snabbare och smidigare lösning, så hade ju ett bygge på Riversideängen varit ett klokare alternativ. Då hade man kunnat ha Walkesborg öppet hela tiden. Och sedan hade området kunnat användas för bostadsändmål. Riverside går dock inte att använda för bostäder. Visst, grundförhållandena vid Riverside är inte optimala, men det är de inte längre in i staden heller. Vid EOL-tomten är det 50 meter lera ned till fast mark. Över 200 pålar sätts ned i marken, vilket Uddevallaborna kan höra tydligt.

Nu kommer man i minst ett år få använda alternativa lösningar. Förlängning av säsongen på Landbadet, bassängen på Rosenhäll eller till och med tillfälliga bassänger nämns. Det blir säkert inte gratis och definitivt krångligare. Grannstäderna Vänersborg och Trollhättan hyr nog gärna ut tider – om det finns tillgång. Det går också att ta sig till Vargön och Sjuntorp för att simma. Man kan notera att tävlingsbanor inte finns i Vattenpalatset i Vänersborg, utan endast i Vargön.

Det återstår att se hur många vanliga motionssimmare som väljer alternativen i grannstäderna.

Oppositionen avstod från att delta i beslutet i senaste mötet i kultur- och fritidsnämnden.

”Vad kommer det att kosta?” var en fråga som Monica Bang Lindberg (L) inte fick svar på.

Det får man tydligen vänta på. Precis som man har väntat på ett nytt badhus.