Döms för angrepp mot pressfriheten

Nyligen kom domen mot den man som mordhotade Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg. Hotet hade en direkt koppling till tidningens granskning av Gävle Moské och dess kopplingar till radikal islamism. Mannen har nu dömts till två månader i fängelse.

http://www.gd.se/blaljus/brott/imamens-slakting-doms-till-fangelse-for-mordhotet-mot-anna-gullberg

Det är utmärkt att mannen har fått sitt straff. Detta är en viktig dom för pressfriheten. Gefle Dagblads rapportering har varit viktig och exempel på god, lokal, undersökande journalistik. Syftet bakom hot av detta slag är att tysta pressen för att slippa granskning. Men det har inte lyckats. ”GD fortsätter förstås med sin granskande journalistik”, säger Anna Gullberg i en kommentar.

En undersökning från förra året  visar att chefer och ledarskribenter är klart mer utsatta för hot än andra journalister. Det är män som står för en majoritet av hoten.

– När det gäller hoten mot kvinnor är dom väldigt grova och sexistiska i sin karaktär, säger Jeanette Gustafsdotter VD på TU.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/hot-mot-svenska-journalister-okar 

Tingsrätten skriver följande motivering (min fetstil):

”NN har gjort sig skyldig till olaga hot. Sättet som hotet har framställts på (dvs. genom att ringa upp och framföra det direkt till polismyndighetens företrädare)har i sig gett anledning att ta det på allvar, och måste för målsaganden ha upplevts som mycket skrämmande då hon underrättats om det. Motivet för hotet har av allt att döma varit att angripa Anna Gullberg i egenskap av chefredaktör i anledning av artiklar som hennes tidning publicerat. Det kan därmed även sägas ha utgjort ett angrepp på yttrande och pressfriheten. Gärningen har ett inte ringa straffvärde och är av sådan allvarlig art att ett fängelsestraff bör bestämmas som påföljd. Eftersom NN inte medverkat i frivårdens utredning är det inte heller aktuellt med någon påföljd innefattande samhällstjänst som alternativ. Påföljden ska därmed bestämmas till fängelse”

Läs mer om hotet här:

http://www.gd.se/gastrikland/gavle/gd-s-chefredaktor-dodshotad-av-nara-slakting-till-gavleimamen-ett-direkt-hot-mot-pressfriheten