Så dåliga omdömen ger fastighetsföretagarna till Uddevalla kommun

Fastighetsägarna ger bottenbetyg till företagsklimatet och stadskärnan i Uddevalla. Organisationen har gjort samma undersökning i 20 år och Uddevalla får det sämsta resultatet som någon kommun någonsin har fått.

Tittar man på diagrammen så ser man att trenden ser ut så här:

Indexutveckling.
Indexutveckling.

Uddevalla har alltid varit under snittet, men i 2016 års undersökning avviker siffrorna rejält.

När det gäller bygglov och planärenden är fastighetsföretagarna inte nöjda.

ua planärenden

(Betygen för planärenden är i mörkgrönt, handläggningstider i ljusgrönt.)

Man ser att trenden har varit stadigt negativ i flera år. Nu ska man komma ihåg att det är ganska få fastighetsföretagare från Uddevalla som ingår i undersökningen – 48 st. Och det är ju så att bygglovshandläggare och planarkitekter nog aldrig kan göra fastighetsföretagare helt nöjda. Det ingår ju i jobbet att säga nej ibland.

Men uppenbarligen klarar andra kommuner att upprätthålla ett bättre klimat mellan kommunen som myndighetsutövare och fastighetsföretagarna som entreprenörer som vill investera och utveckla sin verksamhet.

Vad Uddevallas problem består i och vad som ska göras åt det ger Carin Ramneskär (M) ett ganska svävande svar på.

”Jag utgår från att alla vill väl, och en bra början är att ha en dialog och prata om det”, säger Torbjörn Sjögren från Fastighetsägarna.

Ja, det låter väl som en bra strategi. Kommunen har en myndighetsroll som ska upprätthållas. Men det är ju inte omöjligt att kombinera det med en bra dialog och till med goda råd till exploatörer om hur projekt på bästa sätt kan genomföras. Om båda parter har en professionell inställning och förståelse för varandras roller bör man kunna mötas.

Kommentarer om “Så dåliga omdömen ger fastighetsföretagarna till Uddevalla kommun

  1. Frågan som måste ställas är vad kan vi göra med GEMENSAMMA krafter? Det är ju också viktigt att o vi delar bilden av nuläget. Uddevalla är en kommun i stark tillväxt vad gäller såväl kommuninvånare, byggnation samt tillväxt av nya företag.
    Ser fram emot att träffa fastighetsägarna på det mötet jag är inbjuden till för att höra vad de har för tankar kring detta!
    Evy Gahnström Kommunalråd

Kommenteringen är stängd.