Därför bör NCC:s tågförslag tas på allvar

En annan bana i Bohuslän - Lysekilsbanan
En annan bana i Bohuslän – Lysekilsbanan

Dagens Industri rapporterade under fredagen att NCC har ett nytt förslag på en utbyggnad av dubbelspår för snabbtåg mellan Oslo och Göteborg. NCC beräknar kostnaden till 15 miljarder, men detta kan ske utan finansiering via statliga medel, anser byggbolaget.

http://www.di.se/nyheter/ncc-vill-fixa-snabbtagen/

NCC:s planer är i korta drag följande. Göteborgs kommun och staten äger 46 hektar mark vid Göteborgs central. Delar kan avyttras och säljas för fastighetsexploatering. Marken kan också vara en säkerhet för pensionsfonder och Europeiska investeringsbanken som kan finansiera projektet via fastighetsobligationer. Samma finansieringsmodell har bland annat använts i Köpenhamn för att bygga Metron. Hela paketet omfattar då sammanlagt 22 miljarder kronor.

DI skriver att NCC föreslår en utredning av sträckning och finansiering, samt att Göteborgs kommun och staten bildar ett konsortium för exploateringen av marken och projekteringen av järnvägen.

NCC:s förslag bör studeras noga av Göteborgs kommun. Bolaget har en idé som låter mycket intressant. Det är ju klart att NCC gärna vill vara med och bygga både det ena och det andra, vilket bolaget också skriver. Men å andra sidan är ju NCC ett bolag med viss kompetens på området, så förslaget förtjänar verkligen att tas på största allvar.

Det är intressant att NCC beräknar en kostnad till 15 miljarder kronor. Det är i samma kostnadsläge som de planer som de moderata lokalpolitikerna Anders Arnell och Ann-Sofie Alm lanserade för några år sedan: att bygga en ny Bohusbana med sträckningen Oslo-Svinesund-Uddevalla med slutstation Hisingen. För det är framför allt godståg som behöver komma fram, och de behöver komma till hamnen. Allt gods som transporteras öster om Göta Älv måste komma över till Hisingen. Men gods norrifrån på Bohusbanan, kommer så att säga rätt direkt.

Nyhetsartikel om förslaget (som jag själv skrev): http://www.bohuslaningen.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/vill-dra-ny-j%C3%A4rnv%C3%A4g-genom-bohusl%C3%A4n-1.2006403 

Debattartikel av Arnell: http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/bohusbanan-beh%C3%B6ver-en-ny-str%C3%A4ckning-1.891030

Arnell får dessutom stöd av Alf Gillberg (S):

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/goda-sk%C3%A4l-talar-f%C3%B6r-utbyggnad-av-bohusbanan-1.893794

Och om nu NCC vill utreda en sträckning – varför inte utreda alternativet med en bro över Svinesund och utnyttja motorvägens korridor genom Bohuslän?

Det finns många skäl att verkligen ta tag i frågan om tågförbindelserna mellan Göteborg och Oslo.

NCC skriver att det bor fyra miljoner personer i området. BNP i området är högre än i Stockholm/Mälardalen eller Öresundsregionen. Men utvecklingen hämmas av de dåliga järnvägsförbindelserna. Dubbelspår och snabbtåg skulle korta tiden från fyra timmar till två timmar. Detta skulle gynna både ekonomin och miljön, anser NCC.

Jag har fått erfara att det finns många tågentusiaster runt om i landet som gärna ritar nya tåglinjer och planerar för trafik på nedlagda banor. Ett exempel är Birger Tiberg.  Entusiasmen är dock enligt min mening mer teknisk, än ekonomisk. Men till skillnad från Lysekilsbanan, som jag inte tror har någon framtid, så tycker jag att det finns väldigt mycket som talar för att man bör utreda NCC:s finansieringsförslag och göra en ordentlig utredning om vägen via Dalsland är den rätta eller om det är dags att förlänga Bohusbanan ända in i Norge.

Karta från Birger Tibergs hemsida över en järnvägsbro över Svinesund.
Karta från Birger Tibergs hemsida över en järnvägsbro över Svinesund.