1992-01-21 Miloverkstaden

Vi har inte fått något besked om att köpa miloverkstaden. När vi ringer till byggnadsstyrelsen vet dom knappt att dom äger fastigheten, säger Jan Erik "Målarn" Karlsson som tillsammans med fyra arbetskamrater vill köpa fastigheten för att öppna eget. De nya arbetsgivarna på I 17 har inte hållit sig till turordningen säger Sten Ericksen, ordförande för statstjänstemännen. I övrigt är jag nöjd med avvecklingen. Kvinnorna är förlorarna när I 17 läggs ner. Kostchefen Anki Mörk är en av dem som inte fått nåt nytt jobb. -Jag var och tittade på ett i Boden men det var för långt att flytta.

Vi har inte fått något besked om att köpa miloverkstaden. När vi ringer till byggnadsstyrelsen vet dom knappt att dom äger fastigheten, säger Jan Erik "Målarn" Karlsson som tillsammans med fyra arbetskamrater vill köpa fastigheten för att öppna eget. De nya arbetsgivarna på I 17 har inte hållit sig till turordningen säger Sten Ericksen, ordförande för statstjänstemännen. I övrigt är jag nöjd med avvecklingen. Kvinnorna är förlorarna när I 17 läggs ner. Kostchefen Anki Mörk är en av dem som inte fått nåt nytt jobb. -Jag var och tittade på ett i Boden men det var för långt att flytta.

Vi har inte fått något besked om att köpa miloverkstaden. När vi ringer till byggnadsstyrelsen vet dom knappt att dom äger fastigheten, säger Jan Erik "Målarn" Karlsson som tillsammans med fyra arbetskamrater vill köpa fastigheten för att öppna eget. De nya arbetsgivarna på I 17 har inte hållit sig till turordningen säger Sten Ericksen, ordförande för statstjänstemännen. I övrigt är jag nöjd med avvecklingen. Kvinnorna är förlorarna när I 17 läggs ner. Kostchefen Anki Mörk är en av dem som inte fått nåt nytt jobb. -Jag var och tittade på ett i Boden men det var för långt att flytta.

Vi har inte fått något besked om att köpa miloverkstaden. När vi ringer till byggnadsstyrelsen vet dom knappt att dom äger fastigheten, säger Jan Erik ”Målarn” Karlsson som tillsammans med fyra arbetskamrater vill köpa fastigheten för att öppna eget. De nya arbetsgivarna på I 17 har inte hållit sig till turordningen säger Sten Ericksen, ordförande för statstjänstemännen. I övrigt är jag nöjd med avvecklingen. Kvinnorna är förlorarna när I 17 läggs ner. Kostchefen Anki Mörk är en av dem som inte fått nåt nytt jobb. -Jag var och tittade på ett i Boden men det var för långt att flytta.