1997-07-11 Lill-Babs

Ann-Louise Hanson solstol Svanesund
Lill-Babs solstol Svanesund
Siw Malmkvist solstol Svanesund

Ann-Louise Hanson solstol Svanesund
Lill-Babs solstol Svanesund

Lill-Babs solstol Svanesund

Gruppen ”Tre damer” Ann-Louise Hanson, Barbro Lill-Babs Svensson och Siw Malmkvist Œter skulle ut pŒ turneŽ med föšrestŠällningen ”Tillsammans 183 Œr” i Œr. Men sŒ blev det inte. Lill-Babs avled häŠromdagen. Bilden tagen nŠr BohuslŠäningen under en stor del av sommaren lŠt olika artister montera ihop en solstol. TŠävlingen vann Lill-Babs stort pŒ en tid av 7 sekunder.

Gruppen ”Tre damer” Ann-Louise Hanson, Barbro ”Lill-Babs” Svensson och Siw Malmkvist åter skulle ut på turné med föreställningen ”Tillsammans 183 år” i år. Men så blev det inte. Lill-Babs avled häromdagen. Bilden tagen när Bohusläningen under en stor del av sommaren lät olika artister montera ihop en solstol. Tävlingen vann Lill-Babs stort på en tid av 7 sekunder.
Gruppen ”Tre damer” Barbro Lill-Babs Svensson, Siw Malmkvist och Ann-Louise Hanson Œter skulle ut påŒ turneŽ med fšörestŠällningen ”Tillsammans 183 ŒåŒr. Men sŒ blev det inte. Lill-Babs avled häŠromdagen. Bilden tagen näŠr BohusläŠningen under en stor del av sommaren lŠt olika artister montera ihop en solstol. TŠävlingen vann Lill-Babs stort pŒ en tid av 7 sekunder.